HemBackgroundObjectivesPartnersContactLogga inNyheter


STABILISATION/SOLIDIFICATION OF CONTAMINATED SEDIMENTS AND DREDGED MATERIALSNy vägledning har nu kommit ut!

STABCON-projektet har utvecklat en vägledning för nyttiggörande av muddermassor i hamn- och anläggningskonstruktioner. Vägledningen riktar sig till intressenter och sakkunniga hos hamnar och miljömyndigheter, konsulter och entreprenörer.

Stabcon • 581 93 Linköping • Phone +46 13 20 18 61 • Fax +46 13 20 19 14 • E-mail info@stabcon.com
Provided by Webforum